pondělí, 22. července 2013

Češi jsou nezdvořáci

Češi neznají ani obličeje svých sousedů.
Na sousedy si vzpomenou jen, když něco potřebují:
třeba zajistit práci na stavbě.
V naprosté většině států je obvyklé, že majoritní etnikum zná alespoň několik slov či frází svých spoluobčanů z minoritních etnik. Zeptej se Čecha, jak se vietnamsky řekne dobrý den, jak se máte. Zeptej se Čecha na to samé v romštině nebo ukrajinštině. To je totální důkaz toho, že Češi absolutně nejeví zájem o navázání bližšího vztahu se svými sousedy. Protože když máš kamaráda Vietnamce nebo Roma, je jedno z prvních věcí, na které se zeptáš: "Hele, a jak se vlastně po vašem řekne Dobrý den?" Dokázal to i průzkum Hypoteční banky. Není tedy divu, že 2/3 obyvatel ČR nechce Čechy za sousedy, ba ani v republice. Čechy v ČR nechceme!