neděle 23. června 2013

Problém s Čechy...


Češi. Těsně nejpočetnější etnikum na území ČR. Historie Čechů v našich zemích se píše teprve od 7. století. Přišli sem jako kočovné kmeny a postupně se začali usazovat. Češi už i v té době přinášeli problémy a jejich způsob života a chování ve společnosti bylo trnem v oku lidem, kteří s nimi přišli do styku, proto měli Češi do mnohých měst zákaz vstupu, přenocovat mohli pouze za hradbami. (úryvek z kroniky rok 1416 - "Toho roku se po naší zemi toulali Češi a okrádali lidi").
Člověk si může myslet, že za tu dobu se situace s Čechy zlepšila. Zlepšil se ale jen přístup vlády k Čechům, česká kriminalita se nezměnila. Právě naopak: i přes integraci Čechů do většinové společnosti, Češi stále pokračují ve své kriminální činnosti a dokonce jsou stále agresivnější a divočejší. V poslední době stále přibývá případů, kdy Češi někoho (většinou bezdůvodně) brutálně fyzicky napadli. Daleko většího zločinu se však dopouštějí vlastizrádci v našich řadách (vláda, pseudohumanisté, ochránci lidských práv, atd.), kteří tento český teror schvalují a podporují a chrání Čechy před občany ČR, kterým již dochází trpělivost. Nemůžeme samozřejmě všechny Čechy házet do jednoho pytle. Existuje spousta Čechů, kteří žijí slušně a svědomitě. Ovšem takových je asi 5 % a zbylých 95 % Čechů je nevděčná, neslušná a nepřizpůsobivá verbež, která se jen přiživuje na našem státě a ti pitomí politici si to nechávají líbit a nic s tím nedělají. Zločiny Čechů jsou stále častější a surovější a pokud se to nezačne opravdu radikálně řešit, tak jednou lidem dojde trpělivost a bohužel na to doplatí i ta hrstka slušných Čechů.
Mně osobně nejvíce na Češích vadí tohle: Jsou to přistěhovalci z Jadranu (kteří byli vyhnáni svým vlastním národem), které sem nikdo nezval a místo toho, aby byli rádi, že je v NAŠÍ zemi necháme žít (a živíme je), tak nám to oplácejí tím, že kradou, vraždí a znásilňují a jakmile někomu dojde trpělivost, tak se ohánějí rasismem, svalují vinu na někoho jiného, vymlouvají se, atd...
Vadí mi tedy česká nevděčnost a hloupý přístup naší vládnoucí garnitury, které jsou tyto problémy ukradené.

Čestyn je pajazyk

Množí se však hlasy, že česká kultura je bohatá a my se z ní můžeme ledasčemu přiučit. Nesouhlasím. Česká kultura již dávno neexistuje a je otázka, zda to, co jsme si navykli nazývat českou kulturou je vůbec české. Češi sami se vzdali své kulturnosti, když rezignovali na jazyk. Český jazyk není jazykem Čechů. Je jazykem ČR. Češi mluví čímsi, co vzdáleně český jazyk připomíná a je dost možné, že se jedná o jazyk příbuzný českému jazyku - nazýváme to čestyn. Čestyn se vyznačuje, ve srovnání s českým jazykem, odlišnostmi v diakritice, gramatice i slovní zásobě. Dochází k libovolné záměně i/y, mně/mě, Češi též píší libovolné množství teček, otazníků i vykřičníků (patrně, aby emfatizovali sdělení). Čárky se ve větě buď nepoužívají, nebo slouží namísto uvozovek, případně se používají jako v českém jazyce, ale též slouží jako uvozovky. Bohatost časů, tak běžná v českém jazyce, a také slovesná modalita vyjádřitelná příčestími a trpností, v čestynu mizí úplně. Zůstává pouze jednoduchý přítomný čas a zjednodušený čas tzv. mynulí. Tím Češi rádi vyjadřují i budoucnost. Budoucí čas je v čestynu vyjadřován jako indikativ prézenta českého jazyka, čímž Češi vyjadřují svou neschopnost vidět dál, než za hranici přítomného okamžiku. Asi podvědomě tuší, že se jejich konec již blíží.
Ne, přátelé, toto není kulturní národ. Toto jsou barbaři bez špetky vznešenosti. Ne nadarmo Američané tvrdí, že Češi jsou chybějícím článkem mezi námi - lidmi - a nižšími živočichy. Jakkoliv je toto označení urážlivé pro nižší živočichy.

Další ukázky čestynu:Nenechme naší krásnou zemi ničit tímto póvlem! Řekněme dost!